Gyvosios Etikos mokykla

Dvasingo ir kultūringo ateities žmogaus etinio išsilavinimo pagrindai – tai būtina sėkmingos veiklos visose gyvenimo situacijose sąlyga. Gyvosios Etikos mokykla šiuos pagrindus pateikia 36-iose įvadinėse paskaitose. Čia Jūs turite galimybę šią literatūrą nemokamai parsisiųsti PDF formatu. Nemokamas laikmenų ir spaudinių platinimas yra leidžiamas. Tam kad galėtumėte atidaryti ir atsispausdinti dokumentus, Jums prireiks „Acrobat Reader“ programos, kurią nemokamai galite parsisiųsti Adobe svetainėje.

„Pasaulio spiralės“ draugija laikosi tik savanoriškų aukų dėka. Banko sąskaitos, į kurią galima pervesti aukas, duomenis rasite skyrelyje Impressum. Mes atsisakome reklamos ir dirbame tik savanoriškai! Ieškome kvalifikuotų vertėjų Leobrando literatūrai versti.

LEOBRANDO „Laiškų apie Gyvąją Etiką: Įvado į Agni Jogą“ apžvalga:

    Etikos pagrindai
    1 – 18 paskaitos:

    pdf   1. Tiesa apie jogą
              2. Dvasinio atsinaujinimo problemos 
              3. Gyvenimo prasmė
              4. Karma ir likimo valdymas
              5. Minčių galia ir reikšmė
              6. Teisingas mąstymas – pagalba sau
              7. Persikūnijimas – taip ar ne?
              8. Kančios prasmė
              9. Nuodėmių atleidimas ar asmeninė atsakomybė?
            10. Dharma ir gyvenimo uždavinys
            11. Mirtis ir persikūnijimas
            12. Malda ir auka
            13. Lyčių santykiai
            14. Santuokos problemos
            15. Gyvoji Etika ir auklėjimas

            16. Gyvoji Etika ir kasdienybė
            17. Gyvoji Etika ir mityba
            18. Gyvoji Etika ir menas

           

   Dvasios lavinimas
   19 – 36 paskaitos:

              19. Gyvoji Etika – gyvenimo Mokymas
              20. Čakros arba aukštesniosios sąmonės centrai
              21. Dvasinė širdies reikšmė
              22. Sąmonės plėtimas
              23. Subtilioji žmogaus sandara
              24. Monada arba Dvasios Grūdas
    pdf   
25. Visatos ir kosmosų sąranga
              26. Subtilusis pasaulis
              27. Ugninis Pasaulis
              28. Brolija

    pdf   29. Universalioji Dievo samprata
              30. Pasaulio Motina
              31. Okultizmas – taip ar ne?
              32. Okultizmo klystkeliai ir pavojai
              33. Gėris ir blogis
              34. Ateinantis pasaulis
              35. Beribiškumas
              36. Kelias Mokytojo link